Ochrana osobných údajovPrihlásením sa na odber noviniek v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z. (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) dobrovoľne súhlasíte so spracúvaním svojich osobných údajov prevádzkovateľom  Mgr. Anna Beňová, so sídlom Medená 93/10, 81102 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 52707113, v rozsahu: meno, priezvisko, mobil. tel. číslo, mesto, email za účelom odoberania noviniek. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať, inak súhlas zanikne po uplynutí troch rokov odo dňa jeho udelenia. Osobné údaje nebudú sprístupnené a nebude dochádzať k cezhraničnému prenosu do tretích krajín. Osobné údaje nebudú zverejnené.  

 

Osobné údaje Žiadateľ o odber noviniek ako dotknutá osoba má právo na opravu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, likvidáciu alebo blokovanie osobných údajov a ďalšie uvedené v § 28 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov. Žiadateľ o odber noviniek ako dotknutá osoba vyhlasuje, že jej boli poskytnuté všetky informácie podľa § 15 uvedeného zákona a že poskytnuté osobné údaje sú pravdivé a boli poskytnuté slobodne.

 

 

 

Podrobnosti o GDPR (Nariadenie o ochrane osobných údajov)

Ak ste naším zákazníkom, odberateľom noviniek, alebo návštevníkom webu, zverujete nám svoje osobné údaje. My zodpovedáme za ich ochranu a zabezpečenie. Zoznámte sa, prosím, s ochranou osobných údajov, zásadami a právami, ktoré máte v súvislosti s GDPR (Nariadenie o ochrane osobných údajov).

 

Kto je správca?

Sme Šmakotky – Mgr. Anna Beňová, so sídlom Medená 93/10, 81102 Bratislava, Slovenská republika, Zapísaná na Okresnom súde v Bratislave, Číslo živnostenského registra: 110-283058; ktoré prevádzkuje webovú stránku www.smakotky.sk. 

 

Vaše osobné údaje spracovávame ako správca, teda určujeme, ako budú osobné údaje spracovávané a za akým účelom, po akú dlhú dobu a vyberáme prípadne ďalších spracovávateľov, ktorí nám so spracovávaním budú pomáhať.

 

Kontaktné údaje

Ak sa na nás budete chcieť v priebehu spracovávania obrátiť, môžete nás kontaktovať na tel. čísle +421 903 506 384, alebo na e-maile: smakotky@gmail.com.

 

Prehlasujeme

Prehlasujeme, že ako správca vašich osobných údajov spĺňame všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou, ako aj zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR, a teda, že:

 

  • budeme spracovávať vaše osobné údaje len na základe platného právneho dôvodu, a to predovšetkým oprávneného záujmu, plnenia zmluvy, zákonnej povinnosti či udeleného súhlasu,
  • umožníme vám a budeme vás podporovať v uplatňovaní a plnení vašich práv podľa zákona o ochrane osobných údajov a GDPR.Rozsah osobných údajov a účely spracovávania

Spracovávame osobné údaje, ktoré nám zveríte sami, a to z nasledujúcich dôvodov (pre naplnenie týchto účelov):

 

Poskytovanie služieb a plnenie zmluvy

  • Vaše osobné údaje v rozsahu: fakturačné údaje, e-mail, telefón, prípadne korešpondenčnú adresu nevyhnutne potrebujeme k plneniu zmluvy a objednávky.

 

Vedenie účtovníctva

  • Ak ste zákazníkmi, vaše osobné údaje (fakturačné údaje) nevyhnutne potrebujeme, aby sme splnili zákonné povinnosti na vystavovanie a evidenciu daňových dokladov.

 

Marketing – zasielanie newsletterov

  • Vaše osobné údaje (e-mail a meno) využívame za účelom priameho marketingu – zasielanie obchodných informácií – Newslettery Vám zasielame len na základe vášho súhlasu. Tento súhlas môžete odvolať použitím odhlasovacieho odkazu v každom zaslanom e-maile, popr. zaslaním svojho priania na email smakotky@gmail.com

 

Fotografie a video záznamy z predaja, konzumácie Šmakotiek alebo používania naších produktov

  • Na niektorých našich živých akciách (predaj v Starej Tržnici, odovzdanie tovaru alebo predvádzacích akciách) robíme fotografickú dokumentáciu, či videozáznam. Fotografie používame v propagačných materiáloch, predovšetkým na webe. Vopred na to v prihláškach na akcie upozorňujeme. Ak by ste na záznamoch nechceli byť, dajte nám vedieť na našich kontaktných údajoch a fotografia bude odstránená.
  • Vaše osobné údaje si ponechávame v priebehu premlčacích lehôt, ak zákon nestanoví dlhšiu dobu na ich uchovávanie, alebo sme v konkrétnych prípadoch neuviedli inak.

 

Cookies

Pri prechádzaní našich webových stránok, zaznamenávame vašu IP adresu. Používanie cookies na meranie návštevnosti webu a prispôsobenie zobrazenia webových stránok, vnímame ako svoj oprávnený záujem správcu, lebo veríme, že vďaka tomu vám môžeme ponúknuť ešte lepšie služby.

 

Naše webové stránky je možné prechádzať tiež v režime, ktorý neumožňuje zbieranie osobných údajov. Používanie cookies môžete na svojom počítači v internetovom prehliadači zakázať.

 

Zabezpečenie a ochrana osobných údajov

Chránime osobné údaje v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií, ktoré zodpovedajú stupňu technického rozvoja. Prijali sme a udržujeme všetky možné (aktuálne známe) technické a organizačné opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitiu, poškodeniu, alebo zničeniu vašich osobných údajov.

 

Odovzdanie osobných údajov tretím osobám

K vaším osobným údajom majú prístup niektorí naši zamestnanci alebo dobrovoľníci, ktorí sú viazaní mlčanlivosťou a sú preškolení v oblasti bezpečnosti spracovania osobných údajov.

 

Väčšinu spracovateľských operácií zvládame sami a nepotrebujeme k ním tretie strany.

 

Na zaistenie niektorých konkrétnych spracovateľských operácií, ktoré nedokážeme zaistiť vlastnými silami, využívame služby a aplikácie spracovateľov, ktorí sa na dané spracovanie špecializujú a sú v súlade s GDPR.

 

Sú to poskytovatelia nasledujúcich platforiem a služieb:

  • Google – Google Analytics
  • MailerLite
  • SumUp

 

Je možné, že sa v budúcnosti rozhodneme využívať ďalšie aplikácie či spracovateľov, na uľahčenie a skvalitnenie spracovávania. Zaväzujeme sa však, že v takom prípade, pri výbere budeme na spracovateľa klásť minimálne rovnaké nároky na zabezpečenie a kvalitu spracovávania, ako na seba.

 

Odovzdanie dát mimo Európsku úniu

Dáta spracovávame výhradne v Európskej únii, alebo v štátoch, ktoré zaisťujú zodpovedajúcu úroveň ochrany na základe rozhodnutí Európskej komisie.

 

Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte mnoho práv. Ak budete chcieť niektorého z týchto práv využiť, prosím, kontaktujte nás prostredníctvom e-mailu: smakotky@gmail.com

 

Máte právo na informácie, ktoré je plnené už touto informačnou stránkou so zásadami spracovania osobných údajov.

 

Vďaka právu na prístup nás môžete kedykoľvek vyzvať a my vám doložíme v lehote 30 dní, ktoré vaše osobné údaje spracovávame.

 

Ak sa u vás niečo zmení, alebo máte svoje osobné údaje neaktuálne, alebo neúplné, máte právo na doplnenie a zmenu osobných údajov.

 

Právo na obmedzenie spracovania môžete využiť, ak sa domnievate, že spracovávame vaše nepresné údaje, domnievate sa, že robíme spracovanie nezákonne, ale nechcete všetky údaje zmazať, alebo ak ste vzniesli námietku proti spracovaniu.

 

Obmedziť môžete rozsah osobných údajov alebo účel spracovania. (Napr. odhlásením z newsletteru obmedzujete účel spracovania na zasielanie obchodných informácií.)

 

Právo na výmaz (byť zabudnutý)

Vaším ďalším právom je právo na výmaz (byť zabudnutý). Nechceme na vás zabudnúť, ale ak si to budete želať, máte na to právo. V takom prípade vymažeme všetky vaše osobné údaje zo svojho systému aj zo systému všetkých ďalších spracovateľov. Na zaistenie práva na výmaz máme 30 dní.

 

V niektorých prípadoch sme viazaní zákonnou povinnosťou a napr. musíme evidovať vystavené daňové doklady po dobu stanovenú zákonom. V tomto prípade teda zmažeme všetky také osobné údaje, ktoré nie sú viazané iným zákonom. O dokončení výmazu vás budeme informovať cez e-mail.

 

Sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov

Ak máte pocit, že s vašimi údajmi nenakladáme v súlade so zákonom, máte právo sa so svojou sťažnosťou kedykoľvek obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov. Budeme veľmi radi, ak najprv budete o tomto podozrení informovať nás, aby sme s tým mohli niečo urobiť a prípadné pochybenie napraviť.

 

Odhlásenie zo zasielania newsletterov a obchodných informácií

E-maily s novinkami, články či produkty so službami vám zasielame ak ste náš zákazník na základe nášho oprávneného záujmu, a to v prípade, že sa jedná o aktualizáciu v používaní, alebo obsluhu produktu.

 

Ak zákazníkom ešte nie ste, posielame vám ich len na základe vášho súhlasu, napríklad zaregistrovaním sa na odber newslettra cez formulár na našich stránkach a projektoch. V oboch prípadoch môžete ukončiť odber našich e-mailov stlačením odhlasovacieho odkazu v každom zaslanom e-maile.

 

Mlčanlivosť

Dovoľujeme si Vás uistiť, že naši zamestnanci, dobrovoľníci, aj spolupracovníci, ktorí budú spracovávať Vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie vašich osobných údajov. Táto mlčanlivosť pritom trvá aj po skončení záväzkových vzťahov s nami. Bez vášho súhlasu nebudú vaše osobné údaje vydané žiadnej inej tretej strane.

 

Nákupný košík